DrAid™ COVID-19

Nền tảng hỗ trợ AI tiên tiến được thiết kế để tăng cường sàng lọc ngực và cho phép xác định kịp thời các trường hợp tiềm ẩn COVID-19.