DrAid™ Phân tích Hồ Sơ Y Tế Thông Minh

Tối ưu hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua ứng dụng công nghệ AI tạo sinh để tự động phân tích Hồ sơ Y tế điện tử (EMRs), đem đến thông tin cá nhân hóa và cảnh báo ngay tức thì.