https://www.high-endrolex.com/48 DrAid™ - Trợ Lý Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Chẩn Đoán Hình Ảnh
Sticky Banner

VIDEO GIỚI THIỆU & DEMO SẢN PHẨM

           DrAid™ CT Ung Thư Gan - Demo         

- - - - - - - - - - -

  Enterprise Data Solution - Giới thiệu       
      Enterprise Data Solution - Demo          

- - - - - - - - - - -

         DrAid™ X-quang Ngực - Demo