DrAid™ CT Ung Thư Gan

Nền tảng trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hỗ trợ các bác sĩ chuyên khoa X-quang tự động phát hiện các khối u bất thường trên gan thông qua hình ảnh CT, cung cấp các giải pháp lâm sàng để giúp chẩn đoán ung thư gan sớm, đồng thời hỗ trợ các bác sĩ chuyên khoa ung thư trong việc lập kế hoạch điều trị.