DrAid™ Tan Máu Bẩm Sinh

DrAid™ Tan Máu Bẩm Sinh là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng để chẩn đoán bệnh tan máu bẩm sinh, dựa trên kết quả xét nghiệm toàn phần phân tích máu và xét nghiệm sinh hóa máu.