DrAid™ X-quang Ngực

Giải pháp AI thế hệ mới giúp Tầm soát Ngực toàn diện nhằm phân loại và chẩn đoán giúp phát hiện 52 bất thường với độ chính xác lên tới 91%