DrAid™ Lao Phổi

Giải pháp cho căn bệnh thế kỷ Lao phổi.
Theo WHO, bệnh lao là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới do bệnh truyền nhiễm, chỉ đứng sau COVID-19.